Montessoriańskie rady dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                   

 

                             

 

                        MONTESSORIAŃSKIE  RADY  DLA  RODZICÓW -

                            „JAK  WSPIERAĆ  ROZWÓJ  DZIECKA”

                  „Pomóż  mi  samemu  to  zrobić”  Maria  Montessori

 *  To  ważne  słowa  Marii  Montessori, pozwalające  Rodzicom  lepiej  zrozumieć  przygotowanie  dziecka  do  samodzielności. Dzieci  pragną  poznawać  świat  i  uczyc  się.  Nie  trzeba  nakłaniać  ich  do  nauki  i  doświadczania. M.Montessori  pisała  :  „Mamy  zwyczaj  usługiwać naszym  dzieciom. Obsługujemy  je,  co  jest  niebezpieczne,  gdyż  zabija  to  ich  spontaniczną,  celową   aktywność.” Każde  dziecko   stworzone  jest  do  rozwoju  podczas   działania  i    doświadczania  w  środowisku.  Szanujmy  naturalne  tempo  wzrostu  i  dążenie  do  samodzielności  naszego  dziecka.

Rodzicu

-  wybieraj  przedmioty  codziennego  użytku  dostosowane  do  dziecka,
- zaaranżuj  przestrzeń  dla  dziecka  dostosowaną  do  jego  wysokości.

PAMIĘTAJ:

 „Nigdy  nie  pomagaj  dziecku  w  zadaniu,  co  do  którego  czuje  ono, że  sobie  poradzi”.   (M.Montessori)

 *Dziecko  uczy  się  poprzez  obserwację  i  naśladownictwo.

Całe  nasze  życie  codzienne  jest  dla  niego  wyjątkowo  ciekawe  i  dziecko  chce  w  nim  aktywnie  uczestniczyć.  Dzięki  temu  uczy  się  i  przygotowuje  do  samodzielności.

Rodzicu:

- zaproponuj  dziecku  pielęgnowanie  kwiatka,
- gotuj  wspólnie  z  dzieckiem,
-  zachęcaj  do  sprzątania  domu, odnoszenia  naczyń, itp.
- proponuj  zabawy  z  naturalnymi  materiałami  (woda, piasek, żywe  kwiaty)

 *Otoczenie  dziecka  jest  podstawą  do  swobodnego  rozwoju.

 W  codziennych  działaniach  dziecka  nie  może  zabraknąć  miejsca  na  porządek  i  rutynę.  Podczas  rutynowych  działań  dziecko  czuje  się  bezpieczne  i  uczy  się  zamiłowania  do  porządku.

Rodzicu:

- ogranicz  liczbę  zabawek  (nadmiar  przytłacza  i  utrudnia  zachowanie  porządku),  wystarczy  kilka  zabawek  lub  pomocy,
- naucz  dziecko  sprzątania  po  sobie  (porządkowania  książek,  zabawek  itp.)
- bądź  konsekwentny  w  realizowaniu  codziennych, rutynowych  działań.

 *Proste  zabawki  rozwijają  aktywności  i  zdolności.

Dzieci  nie  potrzebują  drogich  i  skomplikowanych  zabawek. Przeciwnie – proste  zabawki  wzbudzają  zaciekawienie  i  nie  obciążają  dziecka   nadmierną  stymulacją.

Rodzicu:

- zwróć  uwagę  na  jakość  zabawek, a  nie  na  ilość,
- zwróć  uwagę  na  naturalne  materiały,
- zastanów  się  czy  zabawka  pomoże  dziecku  w  opanowaniu  jakiejś  umiejętności.

 *Dzieci  najlepiej  uczą  się  tego, co  je  w  danym  momencie  najbardziej  interesuje.

Rodzicu:

- obserwuj  dziecko  i  staraj  się  dostrzec  jego  zainteresowania,  aby  właściwie  dobierać  zabawki  i  pomoce,
- pozwalaj  dziecku  wybierać.

 *Dzieci  potrzebują  wolności.

Nie  oznacza  to  jednak  pozostawienia  dziecka  samego  sobie.  Jest  to  wolność  realizująca  się  w  pewnej  strukturze.   Samodzielność   potrzebuje  wolności,  przestrzeni,  w  której  dziecko  będzie  podejmowało  decyzje  oraz  przejmowało  za  nie  odpowiedzialność.  Proponując  dziecku  aktywności,  pozwól  mu  wybrać  samemu,  czym  chce  się  zajmować.

Rodzicu:

- pozwól  dziecku  doświadczyć  naturalnych  konsekwencji,  nie  zawierają  one  w  sobie  groźby  i  kary,  lecz  zachęcają  do  zaangażowania  się  we  wprowadzanie  zmian,
- nie  oceniaj  dziecka,  przypinając  mu  „ łatki”  złego  lub  niegrzecznego,  zamiast  tego  opisuj  działania  dziecka  i  możliwe  konsekwencje.

*Dziecko  uczy  się  świata  nie  tylko  w  domu.

Przyroda  działa  na  dziecko  inspirująco,  pobudza  do  działania,  eksploracji,  zadawania  pytań,  rozwija  wrażliwość  na  piękno. Spacery  w  naturze  stanowią  wytchnienie  dla  umysłu  i  „odświeżają  do  nowych  zadań.

Rodzicu:

- przebywaj  z  dzieckiem  jak  najwięcej  na  świeżym  powietrzu,
- pozwól  bawić się  piaskiem, szyszką  trawą itp.
- zaproponuj  dziecku  zbieranie  liści,  kamieni,  obserwowanie  owadów,  nazywanie  kolorów,  rozpoznawanie  owoców.

 *Rodzice  muszą  przygotować  dziecko  do  dorosłości

Te  przygotowania  rozpoczynają  się  od  chwili  narodzin.

Rodzicu:

- pracuj  nad  sobą,, zadawaj  sobie  pytanie  o  Twoją  rolę,  o  Twój  wpływ  na  dziecko.  Jakie  wartości  chcesz  przekazać  swojemu  dziecku,
- pamiętaj, że  dziecko  naśladuje  Ciebie  i  twoje  działania,
|- pamiętaj, że  każde  Twoje  słowo  i  ton  są  rejestrowane  przez  dziecko  i  zapisują  się  w  jego  psychice.