Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA RODZICE!

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI CHĘĆ PRZYPROWADZANIA DZIECKA OD DNIA 25 MAJA LUB  1 CZERWCA DO PRZEDSZKOLA:  PROSZĘ  ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA COVID -19 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2, POBRAĆ STOSOWNE OŚWIADCZENIA I ANKIETY. WYPEŁNIONE DOKUMENTY  DOSTARCZYĆ W  DO DNIA 21 MAJA 2020R.  DO PRZEDSZKOLA. MOŻNA WYSŁAĆ MAILEM/SCAN/ZDJĘCIE LUB WRZUCIĆ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ PRZEDSZKOLA.

Ważne linki Głównego Inspektora Sanitarnego

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

 

KOMUNIKAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dnia 7 maja 2020r. na drzwiach wejściowych Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy zostaną umieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach 7 i 8 maja  zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola znajduje się w zakładce REKRUTACJA. Wypełniony dokument należy wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub wysłać zdjęcie/scan na adres mp2legnica@o2.pl

11 maja 2020 roku podamy Państwu do wiadomości listę dzieci przyjętych do naszego przedszkola.
W razie pytań prosimy dzwonić tel. 76/8522047

     

 

Uwaga Rodzice,

Bardzo proszę w dniach 7- 8 maja o dostarczenie wniosku - potwierdzenie woli, dziecka zakwalifikowanego w rekrutacji do naszego przedszkola. Wniosek można wrzucić do skrzynki przedszkolnej lub wysyłać skan/zdjęcie do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wniosek jest dostępny zamieścić na stronie internetowej przedszkola jest również dla kandydatów w systemie naborowym.

 Plik do pobrania  na dole tej strony

             Drodzy Rodzice

Odnośnie opłat za przedszkole za miesiąc marzec prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 10.00 do12.00 - telefon do przedszkola 768522047 albo na kontakt bpruszynska@mp2.legnica.eu.
Prosimy o wpłacanie zaległości.        

Rachunek bankowy przedszkola:

97 1240 3464 1111 0010 5602 8792

                                       

 

   DRODZY   PAŃSTWO

REKRUTACJA  DO NASZEGO  PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021

rozpocznie się 6 marca 2020 r.  o godz. 8:00
i będzie trwała do 17 kwietnia 2020r. 

Ponadto mogą Państwo skorzystać z dwóch form składania wniosków:

  • wysłanie skanu lub zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek/szkół dostępne są  na stronach przedszkoli/szkół lub na stronie Urzędu Miasta Legnicy - portal.legnica.eu. Po ustaniu zagrożenia oryginały dokumentów należy dostarczyć do przedszkola.
  • dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli zostały wystawione skrzynki, do których rodzice mogą wrzucać wnioski w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynek dostępne będą również druki wniosków do wypełnienia. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędne jest wpisanie adresu e-mail we wniosku