Rekrutacja do przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

KOMUNIKAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dnia 7 maja 2020r. na drzwiach wejściowych Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy zostaną umieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach 7 i 8 maja  zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola znajduje się w zakładce REKRUTACJA. Wypełniony dokument należy wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub wysłać zdjęcie/scan na adres mp2legnica@o2.pl

11 maja 2020 roku podamy Państwu do wiadomości listę dzieci przyjętych do naszego przedszkola.
W razie pytań prosimy dzwonić tel. 76/8522047

 

Uwaga Rodzice,

Bardzo proszę w dniach 7- 8 maja o dostarczenie wniosku - potwierdzenie woli, dziecka zakwalifikowanego w rekrutacji do naszego przedszkola. Wniosek można wrzucić do skrzynki przedszkolnej lub wysyłać skan/zdjęcie do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wniosek jest dostępny zamieścić w zakładce aktualności oraz rekrutacja do przedszkola i również dla kandydatów w systemie naborowym.

 Plik do pobrania  na dole tej strony

 

                                                                DRODZY   PAŃSTWO

REKRUTACJA  DO NASZEGO  PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021

rozpocznie się 6 marca 2020 r.  o godz. 8:00
i będzie trwała do 17 kwietnia 2020r. 

Ponadto mogą Państwo skorzystać z dwóch form składania wniosków:

  • wysłanie skanu lub zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek/szkół dostępne są  na stronach przedszkoli/szkół lub na stronie Urzędu Miasta Legnicy - portal.legnica.eu. Po ustaniu zagrożenia oryginały dokumentów należy dostarczyć do przedszkola.
  • dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli zostały wystawione skrzynki, do których rodzice mogą wrzucać wnioski w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynek dostępne będą również druki wniosków do wypełnienia. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędne jest wpisanie adresu e-mail we wniosku.

Na stronie: portal.legnica.eu/edukacja zapraszamy do zakładki - rekrutacja

 

LOGOWANIE - www.legnica.przedszkola.vnabor.pl
(od 6 marca 2020 r., godz. 8:00)