Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy jest jedną z najstarszych placówek wychowania przedszkolnego w naszym mieście.  Jest położone w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. To usytuowanie umożliwia szeroką współpracę ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

 Posiadamy bogatą  bazę dydaktyczno-materialną. Dodatkowym atutem jest piękny i dobrze wyposażony ogród przedszkolny.
 
W naszej placówce posiadamy pięć grup przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2003 r rozpoczęła działalność jedyna w naszym regionie grupa pracująca w oparciu o Koncepcję Pedagogiczną Marii Montessori.

 Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są współautorami życia przedszkolnego, wspierają w działaniach nauczycieli.  Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.