Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

Od 1 września przedszkole czynne od 6.00 do 16.30

 

Uwaga Rodzice   

Kilka zasad powrotu dziecka do przedszkola:

1. Przynosimy kapcie w podpisanym worku i rzeczy na zmianę.
2. Nie przynosimy zabawek, napojów, słodyczy.
3. Żegnamy się z dzieckiem w korytarzu przedszkola.
4. Do przedszkola wchodzi jeden rodzic, który ma maseczkę i dezynfekuje ręce.
5. Rodzice wypełniają deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu i inne dokumenty dostępne na stronie internetowej przedszkola.
6. Proszę śledzić stronę przedszkola gdzie panie nauczycielki będą umieszczały wszystkie informacje.
Bardzo zależy nam na bezpiecznym pobycie Państwa dziecka w przedszkolu i liczymy na współpracę i zrozumienie.
Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor Przedszkola Wioletta Król -Terelak
 
 

Szanowni Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy

do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy

Z uwagi na funkcjonowania przedszkola według wytycznych sanitarnych, obecnie nie mamy możliwości zorganizowania zebrania dla rodziców ani spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.


Bardzo prosimy wszystkich rodziców o śledzenie strony internetowej przedszkola. W zakładce "dzieci nowoprzyjęte do przedszkola" będą dostępne wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania.

     Proszę o przyniesienie wypełnionych dokumentów w podpisanych kopertach do przedszkola do 4 września br.

  Dyrektor Przedszkola

Wioletta Król-Terelak

 

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020

 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w
Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy

  Wprowadza się zmiany w godzinach pracy przedszkola:  od 6.30 do 16.00 oraz  zmianę liczbę dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 16 (do ustalenia z organem prowadzącym maksymalnie do 16 dzieci plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).

 

 

 UWAGA RODZICE

 Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2019/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2

z dnia 29 maja 2020 r.

 w sprawie zmiany stawki żywieniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy od dnia
1 czerwca 2020 roku

Na podstawie art.106 ust.3 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 poz.910), zapisów Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy, dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala się

od dnia 1 czerwca 2020r. dzienną stawkę żywieniową - trzy posiłki śniadanie, obiad, podwieczorek- na kwotę 7 zł

(śniadanie - 1,75 zł, obiad - 3,50 zł, podwieczorek - 1,75 zł)

 

  

 

Szanowni Państwo

Informuję, że z dniem 25.05.2020r.
wznawiamy pracę opiekuńczą
w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Legnicy.

W przedszkolu obowiązywać będą nowe procedury związane 
z nałożonymi na placówki obostrzeniami sanitarnymi (procedury w zakładce -Dokumenty COVID 19 -procedura)

Od dnia 1.06.2020r.

przedszkole pracować będzie
w godzinach


od 6.30 do 16.00

                                  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
                  
w Legnicy
                    
Wioletta Król-Terelak

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące przedłużenia zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca 2020r.

 

 

Drodzy Rodzice

             Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz wprowadzonymi zmianami w dniu 29 kwietnia 2020 r. przedszkola powinny wznowić organizację zajęć opiekuńczych i dydaktyczno - wychowawczych od 6 maja 2020 r.

                  Biorąc jednak pod uwagę stanowisko Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Legnicy z dnia 8 maja 2020r. w sprawie uruchomienia opieki przedszkolnej oraz bardzo małą liczbę dzieci zgłoszonych przez rodziców powrotu do przedszkola, w okresie od 18 do 24 maja 2020 r. wstrzymana została praca Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy.   Jednocześnie informuję, że w tym czasie nauczyciele będą kontynuować zajęcia z dziećmi przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Drodzy Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z pismem z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

 

 

UWAGA RODZICE

Ważne linki Głównego Inspektora Sanitarnego

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że za zgodą organu prowadzącego, zostają zawieszone zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w naszym przedszkolu od dnia 06.05.2020 r. do 15 maja 2020 r.

Równocześnie informuję, że o dalszych decyzjach, zaleceniach związanych z otwarciem przedszkola będziemy informować na bieżąco.

W związku z podjętą w/w decyzją nauczyciele będą nadal prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (przesyłając propozycje dla dzieci na stronę internetową przedszkola oraz na Państwa skrzynki mailowe).

Wszyscy pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, aby powrót Państwa dzieci do przedszkola był bezpieczny. Życzę zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor Przedszkola

Wioletta Król-Terelak

 

 

KOMUNIKAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dnia 7 maja 2020r. na drzwiach wejściowych Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy zostaną umieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach 7 i 8 maja  zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola znajduje się w zakładce REKRUTACJA. Wypełniony dokument należy wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub wysłać zdjęcie/scan na adres mp2legnica@o2.pl

11 maja 2020 roku podamy Państwu do wiadomości listę dzieci przyjętych do naszego przedszkola.
W razie pytań prosimy dzwonić tel. 76/8522047

 

Uwaga Rodzice,

Bardzo proszę w dniach 7- 8 maja o dostarczenie wniosku - potwierdzenie woli, dziecka zakwalifikowanego w rekrutacji do naszego przedszkola. Wniosek można wrzucić do skrzynki przedszkolnej lub wysyłać skan/zdjęcie do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wniosek jest dostępny zamieścić na stronie internetowej - aktualności/ rekrutacja do przedszkola jest również dla kandydatów w systemie naborowym.

 

                                    

 

Drodzy Rodzice

Odnośnie opłat za przedszkole za miesiąc marzec prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 10.00 do12.00 - telefon do przedszkola 768522047 albo na kontakt bpruszynska@mp2.legnica.eu.
Prosimy o wpłacanie zaległości.        

Rachunek bankowy przedszkola:

97 1240 3464 1111 0010 5602 8792

                                            

Drodzy Rodzice kilka informacji z poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej
"Kształcenie na odległość"

Edukacja przedszkolna
Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Rodzicu
Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.
Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.
Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

Psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
gotowi są udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego
w czasie kryzysu epidemiologicznego.

 http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/?fbclid=IwAR3zzOpj4XUjIiOy1hXEJ7q8Z6-x5_EbRdcJgSLfzl54yQag4YrmOeCGu5c

 

Drodzy Rodzice!

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach chcemy Was wesprzeć w edukacji domowej Waszych Dzieci.

Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Grupy przedszkolne” będziemy umieszczać materiały edukacyjne zawierające bieżące zagadnienia, które zostały przez nas opracowane. Propozycje zabaw, ćwiczeń, karty pracy oraz linki do stron internetowych i inne inspiracje pozwolą zorganizować czas dziecku i wesprzeć jego rozwój. Dodatkowo polecamy zakładki: "praca zdalna", "język angielski", "5-6 latki", "3-4 latki" oraz ciekawe artykuły w zakładce "Dla rodziców"

Zachęcamy Państwa do publikowania na naszej stronie FB prace swoich dzieci lub różne inne zdjęcia z życia codziennego.

Natomiast jeżeli macie Państwo jakieś sprawy lub pytania do nauczycielek albo chcecie przesłać zdjęcia, piszcie na adres przedszkola mp2legnica@o2.pl w temacie listu napis (adresat) np. Do Pani Ewy z GR III.

Pozdrawiamy Was serdecznie.

Kadra Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Legnicy

 

Konkurs "Wiosna w przyrodzie" dla dzieci i rodziców

Przedszkole zamknięte, ale my jesteśmy w pełnej gotowości. Zapraszamy Nasze przedszkolaki do stworzenia wspólnie z rodzicami pracy plastycznej na konkurs pt. "Wiosna w przyrodzie".

Prosimy o przesłanie zdjęć prac na przedszkolnego maila mp2legnica@o2.pl
Na prace czekamy do 5 kwietnia.

 

 

 UWAGA RODZICE

          Przedszkole pracuje w trybie wewnętrznym. Wnioski
o przyjęcie do przedszkola proszę wrzucać do skrzynki umieszczonej na budynku przedszkola.

Wniosek proszę sprawdzić dokładnie czy zawiera wszystkie dane i załączniki.

          Po zweryfikowaniu wniosku powiadomimy Państwa telefonicznie.

 Wioletta Król-Terelak

Dyrektor przedszkola

 tel. 699 893 887